Thiệp Cưới »Thiệp Cưới Save the Date»Passport Ready Photo

Passport Ready PhotoẢnh cưới dạng passprt đã khéo léo đưa vào trong chiếc thiep cuoi mới lạ này.