Thiệp Cưới »Thiệp Cưới Classic»Onyx

OnyxSự trang trọng, tinh tế, cổ điển đều được thể hiện rõ trên chiếc thiệp cưới truyền thống này.