Thiệp Cưới »Thiệp Cưới In Hoa»Daffodils

DaffodilsThiep cuoi với những cánh hoa thủy tiên vàng có ý nghĩa rằng " Mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh"...