Thiệp Cưới »Thiệp Cưới Save the Date»Balthazar Marble Save the Date

Balthazar Marble Save the DateĐược trang trí bằng màu đá cẩm thạch mang đến sự mới lạ hơn cho chiếc thiệp cưới.