Thiệp Cưới »Thiệp Cưới In Ảnh»Ampersand Window

Ampersand WindowMột dấu "&" là một dấu hiệu cho thấy họ đã yêu nhau và là của nhau bằng một lễ cưới vào ngày... tháng... năm... đã được truyền tải trong chiếc thiệp cưới này.